Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet
 
Innebär att du kan få ersättning för den del av din paketresa eller sammanlänkade rese arrangemang som blir inställt om ni skulle drabbas av insolvens.
 
Betyder också att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade rese arrangemanget som Hull Fritid ansvarar för och som inte har fullgjorts.
 
Här kontrollerar du att Hull Fritid har resegaranti >>