Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet
 
Att vi har ordnat resegaranti innebär att du kan få ersättning för den del
av din paketresa eller sammanlänkade rese arrangemang som blir inställt om ni skulle drabbas av insolvens.
 
Att vi har ordnat resegaranti betyder också att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade rese arrangemanget som Hull Fritid ansvarar för och som inte har fullgjorts.
 
Här kontrollerar du att Hull Fritid har resegaranti >>